Въпроси

Aenean Cras Tortor

1. Защо да изберете АиМ Финанс?

АиМ Финанс е с дългогодишен опит в сферата на бързите кредити. Опитът и непрекъснатият контакт с нашите клиенти ни помогнаха да създадем продукти подходящи за нуждите на всеки един, а индивидуалният подход ни превърна в доверен и сигурен партньор за Вашето бъдеще.

2. Какви са предимствата на потребителските кредити предлагани от АиМ Финанс в сравнение с тези на банковите институции?

• Използваш сумата по кредита за каквото решиш.
• Минимум документи и улеснена процедура при кандидатстване и одобрение на кредита – кандидатстваш само с лична карта*.
• Безплатна лична консултация с наш кредитен консултант в удобно за теб време и място.

3. Как мога да кандидатствам за кредит от АиМ Финанс?

• По телефона, като се обадиш на 0700 70 444
• Онлайн, като попълниш формата ни за онлайн заявка
• На място в нашите офиси

4. Как ще получа парите по кредита?

• По банков път
• Каса на Easy Pay

5. Мога ли да го погася предсрочно?

ДА, можете по всяко време да погасите предсрочно изцяло или частично кредита си. В този случай, имате право на намаляване на разходите по заема, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. За получаване на допълнителна информация следва да уведомите кредитния си консултант или да се свържете с нас на 0700 70 444.
Тарифа и общ ред за предоставяне на кредити от „АиМ Финанс“ ООД може да намерите тук.

6. Как ще плащам вноските по кредита?

Можеш да погасяваш дължимата сума в наш офис или като се свържеш със своя личен кредитен консултант.
Списък с адресите на нашите офиси можеш да намериш тук

7. Мога ли да се откажа от вече сключен договор за заем?

ДА, в 14 дневен срок от сключване на договора, можете да се откажете от него, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина. В случай, че се възползвате от правото си да се откажете от договора, следва да заплатите единствено усвоената главница и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за отказа до „АиМ Финанс“ ООД. Уведомяването на АиМ Финанс се извършва в писмен вид на хартиен носител или друг траен носител. Уведомление за отказ от договор за паричен заем може да изтеглите от тук.

8. Какво трябва да направя, ако съм в просрочие и не мога да платя вноската си?

Ако си се оказал в ситуация, в която не си в състояние да погасиш вноската си, незабавно се свържи с твоя кредитен експерт. Той ще обсъди с теб възникналата ситуация и ще ти предложи най-добрия начин за разрешаването й.

9. Мога ли да кандидатствам отново, ако при предходното кандидатстване съм получил отказ?

Можеш да кандидатстваш за кредит неограничен брой пъти. За да имаш по-голям шанс да бъдеш одобрен след получен отказ, трябва да се е променило нещо в твоя икономически и социален статус (например да е отпаднал някакъв твой разход, да имаш допълнителен приход, нова месторабота и т.н.).

10. Защитени ли са личните ми данни?

АиМ Финанс ООД e финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ, както и има издадено удостоверение за администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Твоите лични данни са защитени и Дружеството ги обработва при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

11. На какви условия трябва да отговарям, за да получа кредит?

• Да имаш българско гражданство или ако си чужденец да имаш статут на постоянно пребиваващ на територията на страната.
• Да си на възраст над 18 години.