Кредит Златно Време

Това е продукт предназначен за хора, получаващи пенсия по една от следните категории:

Пенсии за трудова дейност:

  • Пенсия за осигуретелен стаж и възраст;
  • Пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  • Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
  • Наследствена пенсия;

Пенсии, несвързани с трудова дейност:

  • Пенсии за военна инвалидност;
  • Пенсия за гражданска инвалидност;
  • Социална пенсия за старост;
  • Социална пенсия за инвалидност;
  • Пенсия за особени заслуги;
  • Персонална пенсия;

Суми от 300 до 2000 лв

Срок от 6 месеца до 1 година

Условия за кандидатстване:

Да имате българско гражданство или ако сте чужденец – да сте със статут на постоянно пребиваващ на територията на страната.

&nbsp

Да сте на възраст над 18 години.

&nbsp

Да получавате една от горепосочените пенсии.

Кредит Златно Време

Кандидатстването за кредит не ви обвързва с нищо, но ни дава възможност да разгледаме детайлно вашата кандидатура и да ви предложим подходяща оферта.

Заявка


Алтернативни продукти

Кредит Стандарт

Научете още →

Кредит Седмица

Научете още →

Кредит Лайт

Научете още →

Кредит Спешъл

Научете още →

Кредит ВИП

Научете още →